Biežākie jautājumi

Biežākie jautājumi un atbildes par publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu
Skatīt vairāk

e-mācības

Sadaļā e-mācības pieejami tiešsaistes apmācību materiāli, pašpārbaudes testi un cita noderīga informācija.
Skatīt vairāk

Publiskā iepirkuma podkāsts

Saruna par aktuālajām iepirkumu tēmām
Skatīt vairāk
08.07.2019.

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim” 

08.02.2021.

Atklāta konkursa shēma
08.02.2021.

Slēgta konkursa shēma

22.01.2021.

Skaidrojums "Paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē"

20.01.2023.

27.12.2022.

06.02.2023.

15.02.2023.

08.04.2020.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma izņēmumiem "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums - 3. panta otrā daļa"

2022.gads

Eiropas Komisijas "Dinamiskās iepirkumu sistēmas lietošanas vadlīnijas"

12.09.2022.

Skaidrojums "Iepirkumi saistībā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

13.08.2021.

Skaidrojums "Būvkomersantu klasifikācija publiskajos iepirkumos

13.01.2022.

Skaidrojums par līgumu slēgšanu, ja namu apsaimniekotājam ir pasūtītāja statuss

23.02.2023.

Skaidrojums "Tīrā" autotransporta iepirkumi

07.09.2020.

Skaidrojums par automašīnu un to riepu iegādes iepirkumos izvirzāmajām prasībām attiecībā uz Dabas resursu nodokļa likuma prasību izpildi un dalību konkrētā organizācijā

05.03.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

13.01.2022.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

29.09.2017.

Par iepirkumu ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanai

12.05.2017.

Informācija par dabasgāzes iepirkumu pēc 2017.gada 3.aprīļa

09.03.2017.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

14.10.2020.

Skaidrojums "Atklātība publisko iepirkumu procedūrās"

24.10.2020.

Skaidrojums par inovatīvu vai sociālu iepirkumu norādes atzīmēšanu paziņojumos

15.06.2020.

Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku

Būtiskas cenu svārstības līguma izpildes laikā

Skaidrojums "Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana" (Publisko iepirkumu likuma 61.pants) (atjaunots 13.01.2022.)

12.08.2018. - Vadlīnijas par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas (piemērojams līdz 30.06.2020)

20.07.2016. - Skaidrojums par administratīvā pārkāpuma lietvedības norisi Iepirkumu uzraudzības birojā (attiecināms uz administratīvo pārkāpumu lietvedībām, kas uzsāktas līdz 30.06.2020.)

09.06.2021. - Kādos gadījumos uzsāk un kādos gadījumos atsaka uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu

Prezentācija "Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" (04.04.2017.)

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019. aktuālā redakcija)

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (spēkā līdz 2019.gada 6.maijam) (08.05.2017.)

05.04.2018. Prezentācija “Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums”

22.03.2021. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude ADJIL iepirkumiem

08.05.2019. Komisijas paziņojums par sadarbīga iepirkuma vadlīnijām aizsardzības un drošības jomā (Aizsardzības un drošības iepirkuma direktīva 2009/81/EK) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2019/C 157/01)