Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem un Latvijas Komunikācijas asociācija dalījušās pieredzē par dalību konferenču un semināru pakalpojumu iepirkumos, kā rezultātā izstrādāti Ieteikumi semināru un konferenču organizēšanas iepirkumiem. Ieteikumos minētās asociācijas sniedz priekšlikumus iepirkumu, kuru piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, plānošanā, dokumentācijas sagatavošanā, kā arī rekomendē nosakāmos vērtēšanas kritērijus, kvalifikācijas prasības, tehniskās specifikācijas prasības.