Vispārēja informācija par pasūtītāju publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām, iedalot pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa. Rādītāju kopums sniedz informāciju arī par centralizētiem iepirkumiem, Eiropas Savienības fondu finansējumu un vides aizsardzības prasību piemērošanu un īpatsvaru, kā arī par prasībām attiecībā uz sociālo atbildību un inovatīvu risinājumu iegādi.

Publicēto paziņojumu dati (izsludināšanas un rezultātu paziņojumi)*

Lejupielādēt: Laikrinda Metadati Dati precizēti:09.02.2024.

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 05.01.2024.

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Dati precizēti: 09.02.2024.

2022. gads

Saimnieciskā izdevīguma kritēriju piemērošana (2020. - 2022. gada). Lejupielādēt: XLSX Metadati

Viens pretendents iepirkumos (2020. - 2022. gadā). XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2021. gads

Dati par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2020. gads

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Dati par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publicēto paziņojumu TOP statistika*

4. ceturksnis

TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 19.01.2021.

TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem.

Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 19.01.2021.

TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 19.01.2021.

TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 19.01.2021.

3. ceturksnis

TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 15.10.2020.

TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 15.10.2020.

TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 15.10.2020.

TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 15.10.2020.

2019. gads

Dati par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu rādītāju statistika. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu rādītāju statistika. Lejupielādēt:  XLSX Metadati

Publikāciju rādītāju dinamika pēc procedūru veida. Apskatīt: Infografika Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2019. gadu. Lejupielādē: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu. Lejupielādēt: PDF XLSX Metadati

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019. gadā. Lejupielādēt: PDF XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2018. gads

Dati par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Lejupielādēt: PDF Metadati

2017. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2017. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2016. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gadu*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2016. pret 2015. gadu). Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2016. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadadi

2015. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2015. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

 

Pārskati par iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem sludinājumiem valsts, pašvaldību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un pasūtītāju finansēto projektu vajadzībām

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2012. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2011. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2010. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2009. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2008. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2007. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2006. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2005. gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2004. gadā

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk

Publiskās un privātās partnerības likums

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu
Skatīt vairāk

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika