Iepirkumu uzraudzības biroja galvenās darbības jomas:

  • Izskatīt iesniegumus publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā,
  • Nodrošināt metodisko palīdzību pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem,
  • Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā,
  • Nodrošināt iepirkumu paziņojumu pārbaudi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un to publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī,
  • Apkopot un sniegt statistisko informāciju par iepirkumiem un koncesijām valstī, kā arī sagatavot pārskatus,
  • Uzraudzīt iepirkuma procedūru un koncesiju procedūru atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.