CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras klasifikatora kods norāda iepirkuma priekšmetu. Pasūtītājam, organizējot iepirkumu, jāizvēlas un jāpiemēro tas CPV kods, kurš cik vien iespējams precīzi atbilst iepirkuma priekšmetam. Publisko iepirkumu regulējumā ir norādīti konkrēti CPV kodi, uz kuriem regulējums nav attiecināms vai ir jāpiemēro īpaši (atviegloti vai stingrāki) nosacījumi.  ​​​​​​

Noderīgi