Publiskais iepirkums ir process pakalpojumu, preču, būvdarbu iegādei un vienlaikus instruments, ar kuru pasūtītājs var sasniegt arī citus mērķus, ne tikai iegādāties nepieciešamo, bet arī: 

- atbalstīt sociālo problēmu risināšanu (piemēram, ilgstošo bezdarbnieku vai studentu iesaisti darba tirgū caur iepirkumā noteiktajām prasībām); 

- sniegt ieguldījumu vides aizsardzībā (piemēram, iegādājoties elektroenerģiju taupošas spuldzes); 

- veicināt inovācijas (piemēram, iegādājoties inovatīvu loģistikas sistēmu, kas ļauj procesus veikt īsākā laikā, ekonomiskāk un ērtāk).  

Ja pasūtītāja mērķis ar publiskā iepirkuma palīdzību ir ne vien iegādāties nepieciešamo preci, pakalpojumu vai būvdarbus, bet sasniegt mērķi kādā no iepriekš minētajām jomām, šādu iepirkumu sauc par stratēģisko iepirkumu. Veicot stratēģisko iepirkumu, pasūtītāja ieguvums ir tā ilgtspēja, kuras rezultātā iegādātām precēm, pakalpojumiem, būvdarbiem to dzīves cikla laikā ir iespējami pozitīvāka ietekme uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku.