Sūdzību statistika PIL, SPSIL, PPPL Izpildīto depozīta maksājumu statistika 2018. gads
Sūdzību statistika PIL, SPSIL, PPPL Izpildīto depozīta maksājumu statistika 2017. gads
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 2018. gads
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 2018. gads
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 2018. gads
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL; PPP Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 08.12.2017.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL;PPP Publikāciju statistikasrādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 08.12.2018.
Aktuālie publikāciju rādītāji PILS; SPSIL, ADJIL;PPPL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018.gadā 30.01.2020.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji PIL  Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (ceturksnis) 26.07.2018.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji MK Nr. 353 Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem 23.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publikāciju statistika rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 2019. gada 2. ceturksnis
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 2019. gada 3. ceturksnis
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 2019. gada 2. ceturksnis
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 2019. gada 3. ceturksnis
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL

Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu 2020. gada 1. ceturksnis
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL

Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

26.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 16.07.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 18.04.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkuma likuma kārtībā, pielietotākie klasifikatori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkuma veidiem 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumus 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā, pielietotākie klasifikatori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkuma veidiem 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumus 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem 17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos 17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji Vadlīnijas Paziņojumu publikāciju rādītāji saskaņā ar iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu rādītāji 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedziedzēju iepirkumiem 2017. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2017. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2016. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2015. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2014. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2013. gads
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 2012. gads

2020. gads

2. ceturksnis

Aktuālā statistika PPPL Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika MK nr.104 Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika ADJIL Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika SPSIL Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika PIL Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika SPS Vadlīnijas Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika PIL TOP 5 Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika PIL TOP 10 Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika PIL TOP 10 Lejupielādēt: Metadati

Aktuālā statistika PIL TOP 10 Lejupielādēt: Metadati