Apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par iesniegumu (sūdzību) iesniegšanu un iepirkumu apstrīdēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā. 

  • [1] Kādā termiņā persona, kurai ir nosūtīts paziņojums par iepirkuma rezultātiem, var tos apstrīdēt?

Iesniegumu par iepirkuma procedūras rezultātiem var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā 10 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts paziņojums par rezultātiem (vai 15 dienu laikā, ja paziņojums nosūtīts pa pastu).


  • [2] Vai ir kāds paraugs, kā jānoformē apstrīdēšanas iesniegums?

Nē, nav parauga vai noteiktas formas. Iesniegums iesniedzams rakstveidā, norādot iesniedzēju, pasūtītāju, iepirkuma procedūru, faktus un pārkāpumus iepirkuma procedūras norisē, juridisko pamatojumu un iesniedzēja prasību (Publisko iepirkumu likuma 68.panta piektā daļa).


  • [3] Vai IUB var pārsūdzēt t.s. “mazos” iepirkumus?

Nē, iepirkumus, kas rīkoti PIL 9. panta kārtībā (līdz 41 999 euro precēm/pakalpojumiem un līdz 169 999 būvdarbiem), nevar pārsūdzēt IUB. Šos iepirkumus pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.


  • [4] Vai apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt svešvalodā?

Nē, iesniegums iesniedzams latviešu valodā vai arī ar apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.


  • [5] Cik ilgi IUB tīmekļvietnē ir pieejami iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumi?

Lai aizsargātu IUB tīmekļvietnē publicētos personu datus – dati nav publiski pieejami ilgāk, nekā tas ir nepieciešams – iesniegumu izskatīšanas lēmumi IUB tīmekļvietnē ir brīvi pieejami 3 gadus (kārtējais gads + 3 iepriekšējie gadi). Lai saņemtu konkrētu lēmumu, jāsūta pieprasījums uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv, norādot lēmumu identificējošu informāciju (piem., publicēšanas datumu, iepirkuma identifikācijas numuru, iepirkuma, pasūtītāja, iesniedzēja nosaukumu, lēmuma numuru u.c.). IUB lēmumu nosūtīs uz pieprasītāja e-pasta adresi PDF datnes formātā.

Ievietots: 21.11.2018.


  • [6] Cik ilgā laikā IUB pieņem lēmumu?

IUB lēmumu par iesniegumu pieņem mēneša laikā no saņemšanas.

Publicēts 20.01.2020.


Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 20.01.2020.