Atskaite saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EK pēc iepirkumu veidiem - Būvdarbi / Piegāde / Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 27.10.2023.

Pārraudzības ziņojums saskaņā ar Direktīvu 2014/24/ES (Publisko iepirkumu likums) un Direktīvu 2014/25/ES (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums) Lejupielādēt: Datu masīvs Publicēts: 20.04.2021.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavo pārskatus atbilstoši ES direktīvām, kas katru gadu tiek iesniegtas Eiropas Komisijai

Aizsardzības un drošības jomas statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EK 

2021. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2020. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2019.gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2018. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati 

2017. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2016. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādē: Metadati

2015. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2014. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2013. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

2012. gads Būvdarbi/ Piegāde/ Pakalpojumi Lejupielādēt: Metadati

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK 

Pārraudzības ziņojums saskaņā ar Direktīvu 2014/25/ES (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums) par 2017. gadu Publicēts: 27.04.2018.

2014. gads Lejupielādēt: Metadati

2013. gads Lejupielādēt: Metadati

2012. gads Lejupielādēt: Metadati

2011. gads Lejupielādēt: Metadati

2010. gads Lejupielādēt: Metadati

2009. gads Lejupielādēt: Metadati

2008. gads Lejupielādēt: Metadati

2007. gads Lejupielādēt: Metadati

2006. gads Lejupielādēt: Metadati

Direktīvas 93/38/EEC

2005. gads Lejupielādēt: Metadati

Iepirkumu rādītāji Latvijā 2005. gadā (Indikatori) 

2004. gads Lejupielādēt: Metadati

Publisko iepirkumu statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK

Pārraudzības ziņojums saskaņā ar Direktīvu 2014/24/ES (Publisko iepirkumu likums) par 2017. gadu Publicēts: 27.04.2018.

2013. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2012. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2011. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2010. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2009. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2008. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2007. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

2006. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

Direktīvas 93/36/EEC

2005. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

Iepirkumu rādītāji Latvijā 2005. gadā (Indikatori) 

2004. gads Lejupielādēt: Metadati PIL (valsts) (pašvaldību)

 

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika