Datnes

Likums

Saskaņā ar Direktīvu

Formas Nr.

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

XLSX

ADJIL 

(2018. gads)

2009/81/EK

 

Piegāde

Piegāde

Gads

30.07.2019

XLS

ADJIL (2018. gads) Metadati Pakalpojumi Pakalpojumi Gads 30.07.2019

XLS

ADJIL (2018. gads)     Būvdarbi Būvdarbi Gads 30.07.2019

XLSX

DOCX

 

PIL (2017. gads)

Piegāde

Pakalpojumi

Būvdarbi

Pārraudzības ziņojums Reizi trijos gados 27.04.2018

 XLSXi

DOCX

SPSIL (2017. gads)

Piegāde

pakalpojumi

Būvdarbi

Pārraudzības ziņojums Reizi trijos gados 27.04.2018.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika