Sadaļā “Administratīvo pārkāpumu dati” ir pieejama  ceturkšņa statistiska par Iepirkumu uzraudzības birojā uzsāktām resoriskām pārbaudēm un administratīvo pārkāpumu lietvedībām, kas uzsāktas uz iesnieguma pamata vai pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iniciatīvas, par iespējamiem Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma pārkāpumiem. Statistikā apkopota informācija par administratīvo pārkāpumu lietvedību un resorisko pārbaužu skaitu kopā, to uzsākšanas pamatiem, pieņemtajiem lēmumu veidiem, piemērotajiem soda veidiem un konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, izdalot tos pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem.

Administratīvo pārkāpumu statistika par 2021. gadu. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 24.02.2022.

2022. gads

3. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

1. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2021. gads

4. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

3. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

1. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2020. gads

2020.gads. Lejupielādēt: Metadati

4. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

3. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

1. ceturksnis. Lejupielādēt: Metadati

2019. gads. Lejupielādēt: Metadati