Transportam ir būtiska loma sabiedrībā un ekonomikā, jo ikdienas dzīves kvalitāte ir atkarīga no efektīvas un pieejamas transporta sistēmas. Tajā pat laikā transports ir viens no galvenajiem vides problēmu avotiem Eiropas Savienībā un veicina klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojumu un troksni.

2021. gada 2.augustā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu  prasības, uzsākot pirmo pārskata periodu, kurš noslēgsies 2025. gada 31. decembrī un kurā jāsasniedz noteiktais iepirkto “tīro” autotransporta līdzekļu īpatsvars.

Direktīvas 2019/1161 mērķis ir palīdzēt samazināt transportlīdzekļu COemisijas un gaisa un trokšņu piesārņojumu, vienlaikus veicinot transporta nozares dekarbonizāciju jeb radītā materiāla atbrīvošanu no oglekļa dioksīda. Ieviešanas rezultātā uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētās un citās piesārņotās teritorijās, vienlaikus palīdzot veicināt dalībvalstu rūpniecības konkurētspēju un izaugsmi aizvien augošajā pasaules mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu tirgū.

Direktīvas 2019/1161 prasības pārņem ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, kur paredzēta jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā

(Grozījumu likumprojekti pieejami Saeimas tīmekļvientē: Nr:903/Lp13 un Nr:902/Lp13)

Latvijai sasniedzamais“tīro” autotransportlīdzekļu iepirkuma mērķis: