Lai pilnveidotu uzkopšanas pakalpojumu iepirkumu kvalitāti, Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir sagatavojusi vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem. Piedāvāto vadlīniju mērķis – palīdzēt pasūtītājiem sagatavot uzkopšanas pakalpojumu iepirkuma dokumentāciju un atvieglot piedāvājumu salīdzināšanu.

Uzkopšanas pakalpojumi ir iepērkami, piemērojot Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma paredzamā līgumcena ir 428 000 euro vai lielāka (bez PVN), un pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē iepirkuma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka (bez PVN). Pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, piemēro likuma 9.panta regulējumu.