Šajā sadaļā ievietoti ieteikumi iepirkumu organizēšanai konkrētās jomās, kurus sagatavojušas nozaru nevalstiskās organizācijas. Ieteikumi balstīti uz nozaru komersantu gūto pieredzi, piedaloties iepirkumos, un to mērķis ir mazināt konkrēto nozaru iepirkumos konstatētās problēmas. Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka izmantot piedāvāto informāciju kā palīglīdzekli attiecīgo iepirkumu organizēšanā. Vienlaikus jāņem vērā, ka tieši pasūtītāja kompetencē ir izvirzīt savām vajadzībām atbilstošas un objektīvi pamatotas prasības, ņemot vērā katra konkrētā iepirkuma specifiku.

Iepirkumu uzraudzības birojs neuzņemas atbildību par to, vai šajā sadaļā ievietotie nozaru organizāciju ieteikumi atspoguļo visu nozares komersantu viedokli.

Jautājumus par šajā sadaļā ievietotajiem ieteikumiem un skaidrojumiem, kā arī priekšlikumus to satura un formas pilnveidošanai lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.


Arhīvs:

Nozaru iestāžu ieteikumu arhīvā atrodami ieteikumi un vadlīnijas, ko sagatavojušas nozaru asociācijas, bet nav atjaunojušas atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Elektromateriālu (LED apgaismojuma) iepirkumi

Arhīvs sadaļai Elektromateriālu (LED apgaismojuma) iepirkumi
Skatīt vairāk

Vadības konsultāciju un mācību pakalpojumu iepirkumi

Arhīvs sadaļai Vadības konsultāciju un mācību pakalpojumu iepirkumi
Skatīt vairāk

Mēbeļu iepirkumi

Arhīvs sadaļai Mēbeļu iepirkumi
Skatīt vairāk

Medicīnas preču iepirkumi

Arhīvs sadaļai Medicīnas preču iepirkumi
Skatīt vairāk