Iepirkumu uzraudzības birojs no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nomā īpašuma daļu 448,61 kv.m platībā Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra Nr.0100 006 0025, ēka ar kadastra apzīmējumu 01000060025002, telpu grupa 01000060025002003).