Iepirkumu uzraudzības biroja Ētikas kodekss aktualizēts 2022.gada 30.martā un tā mērķis ir noteikt profesionālās ētikas un uzvedības principus un veicināt godprātīgu rīcību sabiedrības interesēs saskaņā ar Biroja mērķiem, Biroja pamatvērtībām un valsts pārvaldes pamatvērtībām, principiem, tiesību normām, kā arī profesionālās ētikas standartiem.

 

Īsi par Iepirkumu uzraudzības biroja ētikas kodeksu