Iveta Bodniece

Lietvede - Finanšu administratīvā daļa
Iveta.Bodniece [at] iub.gov.lv

Laura Boče

Lietvede - Finanšu administratīvā daļa
Laura.Boce [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Samanta Krieva

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Samanta.Krieva [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Monta Oga

Direktore - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Monta.Oga [at] iub.gov.lv

Signe Muceniece

Direktores vietniece - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Signe.Muceniece [at] iub.gov.lv

Ilona Skangale

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Ilona.Skangale [at] iub.gov.lv

Sintija Deksne

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Sintija.Deksne [at] iub.gov.lv

Līga Jaunozola

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Liga.Jaunozola [at] iub.gov.lv

Linards Šveklis

Vecākais referents - jurists - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Linards.Sveklis [at] iub.gov.lv

Elīna Virtmane

Vecākā referente - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Elina.Virtmane [at] iub.gov.lv

Ivars Dubovskis

Vecākais referents - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Ivars.Dubovskis [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Evija Mugina

Vadītājas vietniece, Direktore - Juridiskais departaments
Evija.Mugina [at] iub.gov.lv

Agnese Irmeja

Direktores vietniece - Juridiskais departaments
Agnese.Irmeja [at] iub.gov.lv

Dita Paura

Vecākā referente - juriste - Juridiskais departaments
Dita.Paura [at] iub.gov.lv

Andris Kaņeps

Vecākais referents - jurists - Juridiskais departaments
Andris.Kaneps [at] iub.gov.lv

Ralfs Matuks

Vecākais referents - jurists - Juridiskais departaments
Ralfs.Matuks [at] iub.gov.lv

Agrita Medzvecka

Vecākā referente - juriste - Juridiskais departaments
Agrita.Medzvecka [at] iub.gov.lv

Jānis Mednis

Vecākais referents - jurists - Juridiskais departaments
Janis.Mednis [at] iub.gov.lv

Edgars Līcītis

Vecākais referents - jurists - Juridiskais departaments
Edgars.Licitis [at] iub.gov.lv

Kaspars Jonikāns

Vecākais referents - jurists - Juridiskais departaments
Kaspars.Jonikans [at] iub.gov.lv

Daiga Magone

Vecākā referente - Juridiskais departaments
Daiga.Magone [at] iub.gov.lv

Antra Virkava

Vecākā eksperte - Juridiskais departaments
Antra.Virkava [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Evija Mozga

Direktore - Informācijas departaments
Evija.Mozga [at] iub.gov.lv

Baiba Ruķere-Lenkeviča

Direktores vietniece - Informācijas departaments
Baiba.Rukere-Lenkevica [at] iub.gov.lv

Linda Spurķe

Vecākā referente - Informācijas departaments
Linda.Spurke [at] iub.gov.lv

Renāte Kundziņa

Vecākā referente - Informācijas departaments
Renate.Kundzina [at] iub.gov.lv

Marika Vizule

Vecākā referente - Informācijas departaments
Marika.Vizule [at] iub.gov.lv

Inese Balode

Vecākā referente - Informācijas departaments
Inese.Balode [at] iub.gov.lv

Jānis Jansons

Vadošais informācijas sistēmu administrators - Informācijas departaments
Janis.Jansons [at] iub.gov.lv

Dāvis Salenieks

Informācijas sistēmu administrators - Informācijas departaments
Davis.Salenieks [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Inta Vingre

Direktore - Kontroles departaments
Inta.Vingre [at] iub.gov.lv

Evija Rubene

Direktores vietniece - Kontroles departaments
Evija.Rubene [at] iub.gov.lv

Aleksandra Rizojeva-Silava

Vecākā referente - Kontroles departaments
Aleksandra.Rizojeva-Silava [at] iub.gov.lv

Lāsma Grīnvalde

Vecākā referente - Kontroles departaments
Lasma.Grinvalde [at] iub.gov.lv

Līga Atme

Vecākā referente - Kontroles departaments
Liga.Atme [at] iub.gov.lv

Ieva Celma

Vecākā referente - Kontroles departaments
Ieva.Celma [at] iub.gov.lv

Voldemārs Gailis

Vecākais referents - Kontroles departaments
Voldemars.Gailis [at] iub.gov.lv

Līga Gavariņa

Vecākā referente - Kontroles departaments
Liga.Gavarina [at] iub.gov.lv

Elīna Ozola

Vecākā referente - Kontroles departaments
Elina.Ozola [at] iub.gov.lv

Ivars Ozols

Vecākais referents - Kontroles departaments
Ivars.Ozols [at] iub.gov.lv

Violeta Jegorova

Vecākā referente - Kontroles departaments
Violeta.Jegorova [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Dace Ozola

Direktore - Administratīvo sodu departaments
Dace.Ozola [at] iub.gov.lv

Līga Beldava-Sauka

Juriskonsulte - Administratīvo sodu departaments
Liga.Beldava-Sauka [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Ieva Mortukāne

Direktores vietniece, nodaļas vadītāja - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Ieva.Mortukane [at] iub.gov.lv

Zane Kovale

Vecākā inspektore - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Zane.Kovale [at] iub.gov.lv

Linda Šteinberga

Vecākā inspektore - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Linda.Steinberga [at] iub.gov.lv

Kristīne Andrukele

Vecākā inspektore - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Kristine.Andrukele [at] iub.gov.lv

Renārs Briedis

Vecākais inspektors - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Renars.Briedis [at] iub.gov.lv

Ilga Ņikuļina

Vecākā inspektore - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Ilga.Nikulina [at] iub.gov.lv

Līga Didriķe

Vecākā inspektore - Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Liga.Didrike [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Zane Vīksne

Finanšu-administratīvās daļas vadītāja
Zane.Viksne [at] iub.gov.lv

Inese Rubīne

Finanšu-administratīvās daļas finansiste
Inese.Rubine [at] iub.gov.lv

Arnis Mortukāns

Finanšu-administratīvās daļas eksperts saimnieciskā nodrošinājuma jautājumos
Arnis.Mortukans [at] iub.gov.lv

Laura Boče

Finanšu-administratīvās daļas lietvede
Laura.Boce [at] iub.gov.lv

Iveta Bodniece

Finanšu-administratīvās daļas lietvede
Iveta.Bodniece [at] iub.gov.lv
pasts [at] iub.gov.lv

Linda Katlapa

Personāla speciāliste
Linda.Katlapa [at] iub.gov.lv