Atrašanās vieta

Rīga, Eksporta iela 6, LV-1010

Tiesību aktu piemērošanas departamenta speciālisti telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni +371 66931500

Konsultācijas tiek sniegtas par iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu - par iepirkumu plānošanu, organizēšanu, problēmsituāciju risināšanu un saistītiem jautājumiem.

Darbinieki

Monta Oga

Direktore - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Monta.Oga [at] iub.gov.lv

Signe Muceniece

Direktores vietniece - Tiesību aktu piemērošanas departaments
Signe.Muceniece [at] iub.gov.lv

Ilona Skangale

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Sintija Deksne

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Līga Jaunozola

Vecākā referente - juriste - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Linards Šveklis

Vecākais referents - jurists - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Elīna Virtmane

Vecākā referente - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Ivars Dubovskis

Vecākais referents - Tiesību aktu piemērošanas departaments