Šajā sadaļā piedāvājam iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) praksi publisko iepirkumu jomā. Spriedumi pieejami hronoloģiskā kārtībā, sākot ar jaunākajiem, norādīta informācija par katra sprieduma pieņemšanas datumu, lietas numuru un dalībniekiem, kā arī Eiropas Savienības Tiesas izmantotajiem atslēgas vārdiem, sprieduma rezolutīvā daļa un saite uz sprieduma tekstu.

Izmantojot spriedumus, plašākai informācijai iesakām iepazīties ar pilnu sprieduma tekstu Oficiālajā Eiropas Savienības Tiesas tīmekļvietnē.