Šajā sadaļā piedāvājam iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) praksi publisko iepirkumu jomā. Spriedumi pieejami hronoloģiskā kārtībā, sākot ar jaunākajiem, norādīta informācija par katra sprieduma pieņemšanas datumu, lietas numuru un dalībniekiem, kā arī Eiropas Savienības Tiesas izmantotajiem atslēgas vārdiem, sprieduma rezolutīvā daļa un saite uz sprieduma tekstu.

Izmantojot spriedumus, plašākai informācijai iesakām iepazīties ar pilnu sprieduma tekstu Oficiālajā Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā - http://curia.europa.eu/.

Augstākā tiesa publicējusi Eiropas Savienības Tiesas prakses apkopojumu Publisko iepirkumu lietās, kuras  mērķis ir strukturēti apkopot nozīmīgākās Eiropas Savienības Tiesas 2016.gada un 2017.gada pirmā pusgada spriedumu atziņas un prakses piemērus publisko iepirkumu lietās, ļaujot interesentiem vienuviet iepazīties ar aktuālo tiesas praksi un tādējādi palīdzot vienveidot publisko iepirkumu tiesību normu izpratni un piemērošanu.