Biežāk uzdotie jautājumi

Sadaļā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtās atbildes standartsituācijās.

Izvērstāki skaidrojumi atrodami tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi, kā arī nozaru pārstāvju sagatavotajos skaidrojumos un vadlīnijās sadaļā Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi.