Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA)

LASUA ir sabiedriska organizācija, kuras 50 biedri veido gandrīz 90% no kopējā Latvijas tirgus apjoma atkritumu apsaimniekošanā. LASUA biedri ir profesionāli uzņēmumi, kas nodarbojas ar sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārstrādi, apglabāšanu un rūpniecisko atkritumu izvešanu. LASUA ir izveidojusi šīs vadlīnijas, lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Iestādēs un palīdzētu tām izprast šo atkritumu apsaimniekošanas specifiku. 

Vadlīnijas attiecas uz visām ārstniecības iestādēm, kas rada bīstamos atkritumus un organizē iepirkumus par to apsaimniekošanu. Vadlīnijas iesaka prasības, kuras ieteicams ievērot visos ārstniecības atkritumu apsaimniekošanas posmos.