Satiksmes ministrija ir izstrādājusi publisko iepirkumu vadlīnijas transportlīdzekļu iepirkumiem un transportlīdzekļu nomas/līzinga iepirkumiem. Vadlīniju mērķis ir skaidrot prasību noteikšanas pamatprincipus un sekmēt vienotu izpratni par transportlīdzekļu iepirkumos un transportlīdzekļu nomas/līzinga iepirkumos iekļaujamajām prasībām. 

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, kuri organizē mobilo un fiksēto sakaru iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.


Ieteikumi izstrādāti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana”

ES karogs

Satiksmes ministrija ir izstrādājusi publisko iepirkumu vadlīnijas mobilo un fiksēto sakaru iepirkumiemVadlīniju mērķis ir skaidrot prasību noteikšanas pamatprincipus un sekmēt vienotu izpratni par mobilo un fiksēto sakaru iepirkumos iekļaujamajām prasībām.

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, kuri organizē mobilo un fiksēto sakaru iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.


Ieteikumi izstrādāti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana”

ES karogs

Ekonomikas ministrijas veidotās darba grupas izstrādātās vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos” ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem.

Vadlīniju mērķis ir mazināt praksē konstatētās kļūdas, radīt vienotu izpratni un sniegt praktiskus ieteikumus publisko būvdarbu iepirkumu veicējiem, kas balstīti labās prakses piemēros.

Vadlīnijas aptver rekomendācijas par Publisko iepirkuma likuma 46. panta piemērošanu, proti, iepirkumā vērtējamās pretendentu tehniskās un profesionālās spējas ēku būvdarbu iepirkumos. Vadlīnijas var piemērot arī ēku būvdarbu iepirkumos, kam piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.


Ieteikumi izstrādāti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana”

ES karogs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Vadlīniju mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumiem. Sadaļa „Vispārīgi noteikumi atlases prasībām” ir attiecināma uz jebkuru iepirkumu, tālākajās sadaļās raksturotas atlases prasības specifiskiem iepirkumiem.

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, kuri organizē IKT iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.


Ieteikumi izstrādāti Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana”

ES karogs

Eiropas Komisijas ieteikumā ietvertās brīvprātīgās veiktspējas prasības būtu jāizmanto tādu rentgena iekārtu (rentgenogrāfiski skeneri, ko izmanto fiziskajā kontrolē, kuras mērķis ir drošības apdraudējuma atklāšana) publiskajā iepirkumā, ko paredzēts izmantot drošības apdraudējuma atklāšanai sabiedriskās vietās. Ieteikumi neskar civilās aviācijas jomā lietotās iekārtas. Ieteikumiem nav saistoša spēka, bet tie satur brīvprātīgi izmantojamas prasības rentgena iekārtu iepirkumiem.