Pasūtītāju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2022.gada statistikas pārskatu (līdz 03.04.2023)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2022.gada statistikas pārskatu (līdz 01.03.2023.)


Iepirkumu uzraudzības birojs uztur un aktualizē oficiālās statistikas veidlapu iesniegušo iestāžu un uzņēmumu sarakstu. Līdz pārskatu iesniegšanas beigu termiņam saraksts tiek regulāri aktualizēts (pirmdienās), iekļaujot tajā informāciju par iepriekšējā nedēļā iesniegtajiem pārskatiem. Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem.

Atgādinām, ka PIL 88.panta piektā daļa, SPSIL 94.panta piektā daļa, ADJIL 77.panta ceturtā daļa un PPPL 127.panta ceturtā daļa noteic, ka par statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 euro.