Pasūtītāju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2020.gada statistikas pārskatu (līdz 01.04.2021.)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saraksts, kuri IUB iesnieguši 2020.gada statistikas pārskatu (līdz 01.03.2021.)


Iepirkumu uzraudzības birojs uztur un aktualizē oficiālās statistikas veidlapu iesniegušo iestāžu un uzņēmumu sarakstu. Līdz pārskatu iesniegšanas beigu termiņam saraksts tiek regulāri aktualizēts (pirmdienās), iekļaujot tajā informāciju par iepriekšējā nedēļā iesniegtajiem pārskatiem. Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem.

Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.25 pants nosaka, ka par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro
.