Iepirkumu uzraudzības birojs kā statistikas iestāde atbilstoši Eiropas statistikas prakses kodeksa 15. principam nodrošina statistikas pieejamību un skaidrību, pievienojot statistikas datiem metadatus, kuri palīdz izprast jautājumus par publicētajiem rādītājiem, publicēto datu vākšanu un rādītāju aprēķināšanu.

Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes līgumiem

Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums

2021. gads

2020.gads

2019.gads

ES direktīvu prasībām apkopotā statistika

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2023. gada 2. ceturksni. Publicēts 08.09.2023.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2023. gada 1. ceturksni. Publicēts 09.06.2023.

Izpildīto depozīta maksājumu dati par 2022. gadu. Publicēts: 20.01.2023.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gadu Publicēts: 08.03.2023.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 4. ceturksni. Publicēts 08.03.2023.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 3. ceturksni. Publicēts 30.11.2022.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 2. ceturksni Publicēts 09.09.2022.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 1. ceturksni Publicēts 09.06.2022.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021. gadu Publicēts: 08.03.2022.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 4.ceturksni. Publicēts: 08.03.2022.

Izpildīto depozīta maksājumu dati par 2021. gadu. Publicēts: 21.01.2022.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 3.ceturksni. Publicēts: 11.11.2021.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021. gada 2. ceturksni. Publicēts: 02.09.2021.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021. gada 1. ceturksni. Publicēts: 09.06.2021.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 4. ceturksni. Publicēts: 08.03.2021.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gadu. Publicēts: 08.03.2021.

Izpildīto depozīta maksājumu statistika pr 2020. gadu. Publicēts: 21.01.2021.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 3. ceturksni. Publicēts: 02.09.2020.

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gadu. Publicēts: 02.03.2020.

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2019. gadu. Publicēts: 21.09.2020.

Oficiālās statistikas veidlapu dati

 • Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes līgumiem

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1.ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2018. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2017. gada 1. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis / gads

2016. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2015. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums

Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem 

2002 / 2003 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 

2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Kopsavilkums par publiskajiem iepirkumiem 

2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Kopsavilkums par publisko un privāto partneru veiktajiem iepirkumiem 

 • ES direktīvu prasībām apkopotā statistika

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji saskaņā ar direktīvu 2009/81/EK, piegāde, pakalpojumi, būvdarbi.

2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK 

2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 93/38/EEC

2004 / 2005

Publisko iepirkumu statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK

Valsts sektors 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013

Pašvaldību sektors 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013

Publisko iepirkumu statistikas atskaite saskaņā ar Direktīvu 93/36/EEC

Valsts sektors 2004 / 2005

Pašvaldību seltors 2004 / 2005

Aktuālie publikāciju rādītāji  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

 • Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2018. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2017. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2016. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2015. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2014. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 • TOP 5 lielākās iestādes, kuras publicējušas visvairāk rezultātu publikācijas

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 

 • TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikatori un publicēto rezultātu paziņojumu skaits pa iepirkumu veidiem 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 

 • TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētajos iepirkumos 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 

 • TOP 10 lielākie publicētie iepirkumi 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 

 • Publikāciju statistikas gada rādītāji 

2018

 

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 

2018

 • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas rādītāji 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām

2018

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

 • Publikāciju statistikas rādītāji

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 

 • Publikāciju statistikas gada rādītāji

2018

 • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanas rādītāji 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību

2018

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu publikāciju statistikas rādītāji, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

 • Publikāciju statistikas rādītāji

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 • Publikāciju statistikas gada rādītāji

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību

2018

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

 • Publikāciju statistikas rādītāji par pasūtītāju finansētiem projektiem 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 • Publikāciju gada statistikas rādītāji par pasūtītāju finansētiem projektiem 

2018

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

 • Publikāciju statistikas rādītāji

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2018. gada 4. ceturksnis

 • Publikāciju gada statistikas rādītāji

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 

2018

 • Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību

2018

Administratīvo pārkāpumu statistika 

 

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

Sūdzību statistika 

 • Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem

2020. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

2019. gada 1. ceturksnis / 2. ceturksnis / 3. ceturksnis / 4. ceturksnis

 • Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem 

 

Izpildīto depozīta maksājumu statistika