Iepirkumu uzraudzības birojs kā statistikas iestāde atbilstoši Eiropas statistikas prakses kodeksa 15. principam nodrošina statistikas pieejamību un skaidrību, pievienojot statistikas datiem metadatus, kuri palīdz izprast jautājumus par publicētajiem rādītājiem, publicēto datu vākšanu un rādītāju aprēķināšanu.

Statistikas tēma

Likums

Virsraksts

Pēdējais papildinājums

Sūdzību statistika PIL, SPSIL, PPPL Izpildīto depozīta maksājumu statistika 21.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā 17.07.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikatori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem 17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos  17.07.2020
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi 17.07.2020

​ES direktīvu prasībām apkopotā statistika

ADJIL Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji 30.07.2019
EK Direktīvu prasībām apkopotā statistika SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji 23.10.2017.
ES direktīvu prasībām apkopotā statistika PIL

Publisko iepirkumu rādītāji        (valsts sektors) (pašvaldību sektors)

07.12.2017.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL; PPP Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību 10.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL; ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019.gadā 30.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas 15.01.2019.

Aktuālie publikāciju rādītāji

PPPL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PPPL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publiskās un privātās partnerības likumu 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 15.10.2019
Aktuālie publikāciju rādītāji MK Nr. 104 Pasūtītāju finansēto projektu statistika 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 16.01.2020.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji ADJIL Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 31.07.2018.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji PIL

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem

(gads) (ceturksnis)

22.01.2019.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji SPSIL Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem 31.10.2019.
Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji MK Nr. 353 Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem 27.07.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām 05.04.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL; SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu 05.04.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL

Publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu rādītāji  15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji Vadlīnijas

Paziņojumu publikāciju rādītāji saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

16.07.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji Vadlīnijas  Paziņojumu publikāciju rādītāji saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 15.10.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Paziņojumu publikāciju statistikas rādītāji, piemērojot Publisko iepirkumu likumu 16.01.2020.
Aktuālie publikāciju rādītāji PIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji SPSIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.
Aktuālie publikāciju rādītāji ADJIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana 27.05.2019.

Arhīvs

Metadatu arhīvs
Skatīt vairāk

Aktuālie publikāciju rādītāji / MK Nr. 104 / Publikāciju statistikas rādītāji par pasūtītāju finansētiem projektiem Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 15.10.2020.