Latvijas Komercbanku asociācija 

Latvijas Komercbanku asociācija ir izstrādājusi vadlīnijas kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošanai publiskajos iepirkumos.

Vadlīniju mērķis ir sniegt ieteikumus un skaidrojumus pasūtītājiem par to, kādas garantijas, izziņas un apliecinājumi un kādā formā var tikt ietverti iepirkuma procedūras dokumentos un pieņemti no piegādātājiem.

Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

Vadlīnijas Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos (12.07.2018.)


Latvijas Apdrošinātāju asociācija

Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir izstrādājusi ieteikumus apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumiem un skaidrojošu informāciju un ieteikumus apdrošinātāju sniegto galvojumu izmantošanai publiskajos iepirkumos.