Covid -19, dokumentu sējums
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude ADJIL iepirkumiem
 Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecākā juriskonsulte Anete Vitjazeva un Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina