Statistikas grafiks elements un dators ar ilustratīviem grafikas zīmējumiem
Čatbots Zintis, aicina jautāt interesējošos jautājumus
Ārsts tur mutes un deguna dobuma aizsegu (sejas masku)