Advanced search
    Clear filters
    Grozījumi Publisko iepirkumu likumā no 2023. gada
    Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem. Cilvēki pie sarunu galda apspriežas.