Eiropas Savienības karoga un Brexit interpretācija puzles veidā