IUB gatavotā statistika

 

Publisko iepirkumu likums (PIL):

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (SPSIL):

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums (ADJIL):

 

MK noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem":