Sadaļā apkopota noderīga informācija un iepirkumu vadlīnijas, kas palīdz pasūtītājiem iepirkumu veikšanā un piegādātājiem piedalīties tajos.

Vadlīnijas, skaidrojumi un metodikas

Sadaļā pieejami skaidrojumi par publisko iepirkumu likumuvides normu piemērošanu
Skatīt vairāk

E-mācības

Sadaļā pieejami tiešsaistes apmācību materiāli
Skatīt vairāk

Prakses piemēri

Sadaļā publicēti prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija un prakses apkopojumi
Skatīt vairāk

Semināri

Sadaļā pieejams semināru apkopojums ar prezentācijām un videoierakstiem
Skatīt vairāk

Augstākās tiesas prakse

Sadaļā publicēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

Sadaļā apkopoti Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) prakse publisko iepirkumu jomā
Skatīt vairāk

Autotransporta līdzekļu iepirkumi

Sadaļā apkopota informācija par autotranporta līdzekļu iepirkumiem, kādas prasības nosakāmas un cita noderīga indormācija.
Skatīt vairāk

Stratēģiskais iepirkums

Ilgtspējīgais (stratēģiskais) iepirkums: Zaļais, Inovāciju un Sociāli atbildīgs iepirkums, kā arī Centralizēti/ kopīgi iepirkumi
Skatīt vairāk