Publiskā iepirkuma procesā noderēs sadaļā minētie digitālie risinājumi. 

Publikāciju vadības sistēma (PVS)

Publikāciju vadības sistēma

Aizpilda un publicē paziņojumus par iepirkumu uzsākšanu, grozījumiem, kā arī rezultātiem; iesniedz statistikas pārskatus

Eiropas Savienībsa Oficiālais Vēstnesis (ES OV)

Publicē paziņojumus, ja iepirkuma paredzamā līgumcena sasniedz Eiropas Savienības noteiktās līgumcenu robežvērtības

Iepirkumu dokumentācijas publicēšanai

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)