Sadaļā apkopotas noderīgas saites 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Elektronisko iepirkumu sistēmas izstrādātājs un uzturētājs

Uzņēmumu reģistrs - institūcija, kas Latvijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību līgumus un koncesijas, sagatavo likumprojektus politisko partiju un arodbiedrību reģistrēšanai, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos. UR reģistros iespējams iegūt ziņas par Patiesā labuma guvējiem

Konkurences padome - atbildīga par konkurences tiesību ievērošanu iepirkumos

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam jāziņo, ja konstatēti korupcijas pārkāpumi iepirkumos   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Valsts ieņēmumu dienests - atbildīgā iestāde par nodokļu administrēšanu Latvijā

Valsts Darba Inspekcija - galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemto patērētāju iesniegumu izskatīšana

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli

Zāļu valsts aģentūra ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas vāc un apstrādā vides informāciju; veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli; nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu; īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departaments veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī. Ministrija ir atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu.

Būvniecības valsts kontroles birojs - veic būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību, piešķir patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē, kā arī veic patstāvīgās prakses uzraudzību.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  - iestāde, kas izveidota un darbojas, lai  enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs regulētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu – aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu attīstību.

Aizsardzības iepirkumus Latvijā ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC), kas ir atbildīgs par  centralizēto iepirkumu veikšanu Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

Igaunijas Finanšu ministrija ir atbildīga par publisko iepirkumu normatīvās bāzes izstrādi un strīdus izskatīšanu.Informācija par izsludinātejiem iepirkumiem atrodama Igaunijas publisko iepirkumu reģistrā

Lietuvas valsts iepirkumu birojs (Viesuju pirkimu tarnyba) ir publisko iepirkumu politikas ieviesējs un uzraugs

Eiropas Komisijas tīmekļvietne

Eiropas Komisijas oficiālā mājaslapa

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāts ir atbildīgs par ES politiku vienotajā tirgū, rūpniecību, uzņēmējdarbību un mazajiem uzņēmumiem

Tenders Electronic Daily (TED) - ES Oficiālā Vēstneša (Official Journal of the European Communities) papildinājuma elektroniskā versija, kur atrodama informācija par izsludinātiem konkursiem, kuru līgumu paredzamā vērtība ir virs ES noteiktajiem sliekšņiem.

SIMAP (information system for public procurement (Systeme d'Information sur les Marches Publics)) - Eiropas lielākais informatīva rakstura WWW serveris, kas piedāvā lielu datubāzes kolekciju. Informācija ir pieejama visās ES oficiālajās valodās

Eiropas elektroniskā Aizsardzības iepirkumu datu bāze (Electronic Bulletin Board of the European Defence Agency

Zaļais iepirkums Eiropas Savienībā (The Green Public Procurement in Europe) - tīmekļvietne, kurā apkopota informācija par zaļā iepirkuma piemērošanu dalībvalstīs, kā arī piemēri zaļo prasību noteikšanai iepirkumos

Eiropas Komisijas iniciatīva Inovatīvā iepirkuma politikas realizēšanai dalībvalstīs 

Eiropas Komisijas iniciatīva Sociālā iepirkuma politika realizēšanai dalībvalstīs

Eiropas Komisijas Publisko pircēju kopienas platforma 

Eiropas Komsijas Datu telpa