PAR BIROJU

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetence noteikta Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā un citos normatīvajos aktos.

Iestādes kontakti

Iepirkumu uzraudzības biroja kontaktinformācija
Skatīt vairāk

Darbinieku kontakti

Darbinieku kontaktinformācija
Skatīt vairāk