Kontakti

pasts [at] iub.gov.lv

Kontakti medijiem

Elina.Virtmane [at] iub.gov.lv

Par normatīvo aktu piemērošanu (9.00-12.00)

pasts [at] iub.gov.lv

Par paziņojumu aizpildīšanu (9.00-16.00)

atbalsts [at] iub.gov.lv

Par sūdzību iesniegšanu (9.00-16.00)

pasts [at] iub.gov.lv

Publikāciju vadības sistēmas atbalsts (9.00-16.00)

atbalsts [at] iub.gov.lv

Iepirkumu uzraudzības birojs

Saņēmēja nosaukums:
Iepirkumu uzraudzības birojs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90001263305
Bankas konts:
LV71TREL2130053003000 (pamatbudžeta konts), LV37TREL8130693000000 (depozīta iemaksai atbilstoši 28.02.2017. MK not.Nr.110 4.punktam)
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22
e-rēķiniem
:
EINVOICE_IUB@90001263305 (rēķinu sūtīšanai strukturētā elektroniskā formā)

Kā sazināties: 

 • pasts@iub.gov.lv - e-pasta adrese oficiālai sarakstei

  Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi

 • Dokumentus/iesniegumus Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt:
  • sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz iestādes e-pastu pasts@iub.gov.lv,
  • iestādes oficiālo e-adresi,
  • pašrocīgi parakstītu dokumentu ar pasta starpniecību uz adresi Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.

Ja plānots Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt dokumentus klātienē, lūdzu, iepriekš sazināties ar lietvedību, zvanot: +371 27761703 , +371 27761704

IUB vērš uzmanību, ka jautājumi par skaidrojumu sniegšanu attiecībā uz publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu ir iesūtāmi uz pasts@iub.gov.lv, nevis darbinieku e-pasta adresēm.

Uz darbinieku e-pasta adresēm iesūtītie jautājumi automātiski netiek pārsūtīti uz e-pasta adresi pasts@iub.gov.lv.

 • atbalsts@iub.gov.lv - e-pasta adrese Publikāciju vadības sistēmas (PVS) atbalsta sniegšanai
 • datuspecialists@iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai ar Iepirkumu uzraudzības biroja datu aizsardzības speciālistu
 • parkapumi@iub.gov.lv - e-pasta adrese ziņojumiem par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, saziņai administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros un trauksmes cēlēju ziņojumiem
 • apmacibas@iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai par Iepirkumu uzraudzības biroja piedāvātajām apmācībām

Zvanot Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem (Tiesību aktu piemērošanas departaments sniedz telefonkonsultācijas darba dienās no 9.00 līdz 12.00 pa tālruni +371 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00), lūdzam ņemt vērā, ka:

 • Tiesību aktu piemērošanas departamenta speciālisti sniedz konsultācijas par iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu - par iepirkumu plānošanu, organizēšanu, problēmsituāciju risināšanu un saistītiem jautājumiem.
 • Informācijas departamenta speciālisti sniedz informāciju par sludinājumu veidlapu un statistikas veidlapu aizpildīšanu un saistītiem jautājumiem
 • Juridiskā departamenta speciālisti sniedz informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas norisi, zvanot pa tālruni +371 67326795 vai +371 67326794
 • Kontroles departamenta speciālisti sniedz informāciju par kontroles kārtībā veiktajām pārbaudēm attiecībā uz iepirkuma procedūru atbilstību iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Administratīvo sodu departamenta speciālisti sniedz informāciju par administratīvā pārkāpuma procesa norisi, administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, kā arī par trauksmes celšanu Iepirkumu uzraudzības birojā.

Pieņemšanas laiks:

Kā mūs atrast:

 • Sabiedriskais transports:

  • Autobuss:
   • 2, 24 - Dzirnavu iela
  • Trolejbuss:
   • 1, 19 – Dzirnavu iela
  • Tramvajs:
   • 5, 9 – Vašingtona laukums
   • 7, 11 – Ausekļa iela (galapunkts)

Vides pieejamība

Lai iekļūtu ēkā, pie ēkas durvīm ir jānospiež namruņa poga "3".
Pie iestādes durvīm 3.stāvā ir jānospiež zvana poga.

Piekļuve Biroja telpām ir nodrošināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 27761703 vai +371 27761704. Ēkā var iekļūt (ar palīdzību) pa slīpu nobrauktuvi no iekšpagalma puses, kā arī ēkā ir pieejams lifts.

Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiki

 • Pirmdiena 8:30 - 17:00
 • Otrdiena 8:30 - 17:00
 • Trešdiena 8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena 8:30 - 17:00
 • Piektdiena 8:30 - 17:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts