Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem 2018.gadā

XLSXXLSXPDFInfografikaMetadati

 

Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 2018.gadā

XLSXXLSXXLSXMetadati

 

Kopsavilkums par publiskajiem iepirkumiem 2018.gadā

XLSXInfografikaMetadati

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika