Vispārēja informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām, iedalot pēc iepirkumu veida, kā arī šo rādītāju dinamika. Rādītāju kopums sniedz informāciju arī par Eiropas Savienības fondu finansējuma un vides aizsardzības prasību piemērošanas īpatsvaru.

 

Publicēto paziņojumu dati* (izsludināšanas un rezultātu paziņojumi)

Lejupielādēt: Laikrinda Metadati Dati precizēti: 02.02.2024.

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati Publicēts: 23.02.2024..

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 05.01.2024.

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Dati precizēti: 09.02.2024.

2022. gads

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt:XLSX Metadati

2021. gads

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt:XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2020. gads

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2019. gads

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: PDF XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu. Lejupielādēt: PDF XLSX Metadati Publicēts: 30.01.2020.

2018. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Lejupielādēt: XLSX PDF Metadati

2017. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2017. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2016. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gadu*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2016. pret 2015. gadu). Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2016. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2015. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2015. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

 

Pārskati par iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem sludinājumiem valsts, pašvaldību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un pasūtītāju finansēto projektu vajadzībām

 

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2012.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2011.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2010.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2009.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2008.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2007.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2006.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2005.gadā

 Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem paziņojumiem 2004.gadā

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu
Skatīt vairāk