Biežākie finansējuma saņēmēju jautājumi un atbildes. 

  • Kur vērsties, lai uzzinātu atbildi uz man interesējošo jautājumu par Publikāciju vadības sistēmu un iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu?

Informācija par to, kā Publikāciju vadības sistēmā reģistrēt finansējuma saņēmēja pārstāvi, mainīt paroli vai par citiem ar sistēmas darbību saistītiem jautājumiem, ir pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības” vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr. +371 67326707.

Informācija par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu ir pieejama, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr.+371 24556627+371 24556629.

Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroles garums nav mazāks par deviņiem simboliem un satur vismaz vienu lielo latīņu alfabēta burtu (A-Z), mazo latīņu alfabēta burtu (a-z), ciparu (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) un speciālu simbolu (- = [ ] / \ ; ‘ ! , . < > : “ { } | ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ).

Katram lietotājam parole ir obligāti jāmaina ne vēlāk kā pēc 90 dienām, taču paroli aizliegts pašrocīgi mainīt biežāk nekā divas reizes 24 stundu laikā.

Lietotāja parole jāizvēlas tā, lai tā nesakristu ne ar vienu no piecām iepriekšējām sistēmas lietotāja parolēm.


  • Kā mainīt finansējuma saņēmēja reģistrācijas informāciju Publikāciju vadības sistēmā?

Finansējuma saņēmēja veidu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja tāds ir norādīts) un elektroniskā pasta adresi lietotājs nevar mainīt (nepieciešamības gadījumā pamatojums informācijas maiņai jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv). Citu reģistrācijas laikā norādīto informāciju var labot sadaļā „Finansējuma saņēmējs”.


  • Kā atjaunot Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroli?

Lai atjaunotu paroli, lūdzu, izmantojiet paroles atjaunošanas funkciju, kas pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Autorizēties”.

Jaunā parole tiks nosūtīta uz lietotāja profilā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Lūdzu, pārbaudiet arī sava elektroniskā pasta SPAM/mēstuļu mapi, jo nereti elektroniskā pasta serveris šos ziņojumus uzskata par mēstulēm.


  • Kā pārtraukt darbību Publikāciju vadības sistēmā?

Ja finansējuma saņēmējs vēlas pārtraukt darbību Publikāciju vadības sistēmā un visas tā profilā uzsāktās iepirkuma procedūras ir pabeigtas, sadaļā „Finansējuma saņēmējs” ir iespējams dzēst finansējuma saņēmēja profilu (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētie iepirkumu paziņojumi NETIEK dzēsti). 

Uzmanību! Pēc dzēšanas finansējuma saņēmējam vairs nebūs iespējams izveidot paziņojumus par šajā profilā publicētajām iepirkuma procedūrām.


  • Kā aizpildīt rezultātu paziņojumu, ja iepirkums dalīts daļās?

Ja finansējuma saņēmēja rīkotais iepirkums ir bijis dalīts daļās, tad par katrā daļā pieņemto lēmumu un izvēlēto uzvarētāju aizpilda atsevišķu paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, laukā „Cita informācija” norādot attiecīgās daļas nosaukumu, daļas numuru vai citu būtisku informāciju.


  • Kā mainīt finansējuma saņēmēja pārstāvja informāciju?

Finansējuma saņēmējam sadaļā „Finansējuma saņēmējs” jāizdzēš pārstāvja vārds, uzvārds (vai nosaukums) un elektroniskā pasta adrese un jāsaglabā izmaiņas – attiecīgajam pārstāvim vairs nebūs pieejas finansējuma saņēmēja paziņojumiem. Lai norādītu cita pārstāvja informāciju, ievadiet vārdu, uzvārdu (vai nosaukumu) un elektroniskā pasta adresi un saglabājiet izmaiņas. Uz jaunā pārstāvja elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīta parole darbam Publikāciju vadības sistēmā vai tiks nodrošināta pieeja attiecīgā finansējuma saņēmēja paziņojumiem (ja pārstāvis jau iepriekš ir strādājis Publikāciju vadības sistēmā). 


  • Kas var veikt finansējuma saņēmēja aktualizēšanu Publikāciju vadības sistēmā?

Finansējuma saņēmēja un tā pārstāvja aktualizāciju var veikt finansējuma saņēmējs. Pārstāvis var aktualizēt informāciju par sevi, ja to pirms tam nav izdarījis finansējuma saņēmējs. Pēc datu aktualizēšanas varēsiet lietot sistēmu, kā ierasts.

Lietotāju aktualizēšanas pamācību varat skatīt Biroja tīmekļvietnē vai Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”.

 

Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 15.01.2021.