Lai izvēlētos paredzamajai līgumcenai atbilstošu iepirkuma procedūru, ir jānosaka iepirkuma līguma veids (pakalpojuma, piegādes vai būvdarbu līgums), savukārt korektas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai ir būtiski izlemt, vai tiks slēgts vienreizējs/atkārtots iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās.


Ņemot vērā atšķirīgos līgumcenu sliekšņus, paredzamajai līgumcenai atbilstošā iepirkuma procedūra būs atkarīga no tā, vai tiks slēgts publisks pakalpojuma, piegādes vai būvdarbu līgums, kā arī vai iepērkamie pakalpojumi nav iekļauti Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma vai Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikumā “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi”.

Definīcijas - Publisko iepirkumu likuma 1. panta 26., 27. un 28. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1. panta 4. punktā; ja līgums ietver vairākus veidus – Publisko iepirkumu likuma 8. panta devītā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 8. panta otrā daļa

Iepirkuma rezultātā var slēgt vienreizēju vai atkārtotu iepirkuma līgumu, vai vispārīgo vienošanos. Šī informācija ir jānorāda iepirkuma dokumentos.