Lai sabiedrībai sniegtu detalizētu informāciju par iestādei apstiprināto budžetu, to plāno saskaņā ar budžetu ieņēmumu klasifikāciju un budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Saskaņā ar šīm klasifikācijām iestādei saistošo ieņēmumu un izdevumu uzskaitījumu var apskatīt iestādes programmu/apakšprogrammu tāmēs.

Iepirkumu uzraudzības biroja tāmes ir pieejamas saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2018 instrukcijas Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm" 15. punktu: