Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  04.07.2023.
  ESF
  Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam tehniskās palīdzības īstenošanu” Iepirkumu uzraudzības birojs īsteno Eiropas Savienības fondu…
  Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir jauna,  Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.–2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Tā mērķis –…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.12.2018.
  ESF
  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  05.01.2018.
  Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās…