Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir jauna,  Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.–2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Tā mērķis –…
  Statuss:
  Aktīvs
  19.12.2018.
  ESF
  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un…
  Statuss:
  Aktīvs
  05.01.2018.
  Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās…