Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Aktīvs
19.12.2018.
ESF
Publicēts 19.12.2018.; Precizēts 09.07.2020. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju,…
Statuss:
Aktīvs
05.01.2018.
Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās…