Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Aktīvs
  19.12.2018.
  ESF
  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un…
  Statuss:
  Aktīvs
  05.01.2018.
  Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās…