Statuss:
Aktīvs
05.01.2018.
Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās…