Statuss:
Noslēdzies

Biroja kā sadarbības partnera iesaiste citos projektos

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenotā projekta „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (Nr.2.2.1.1/17/I/016) ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs piedalās kā Valsts kancelejas sadarbības partneris, kas sniegs priekšlikumus tehnisko specifikāciju izstrādei un testēs izstrādātā risinājuma pilota versiju.

Projekta mērķi: 

  1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
  2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.
  3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projekta darbības: Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Projekta īstenošanā piedalīsies sadarbības partneri – kopā 12 pilotiestādes.

Projekta rezultātā tiks izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu satura pārvaldības sistēma un pilnveidoti vai izveidoti no jauna seši publiskās pārvaldes atbalsta procesi, turpmāk organizējot tos kā tipveida procesus.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2018. gada 5. janvāra līdz 2021. gada 4. janvārim.

Projekta kopējais budžets, kas pieejams Valsts kancelejai projekta darbību īstenošanai, ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Plašāka informācija par projektu pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/timeklvietnes

ERAF logo