Konkurences padome ir sagatavojusi informatīvu materiālu publiskā iepirkuma veicējiem (pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī finansējuma saņēmējiem) par konkurences tiesību pārkāpumu pazīmēm "Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem". Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, ka konkurences tiesību būtiski pārkāpumi ir pamats kandidātu un pretendentu izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrās atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantam.

 

Konkurences padome sadarbībā ar Tulkošanas un terminoloģijas centru ir nodrošinājusi tulkojumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādātajām vadlīnijām karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos (2009.

Konkurences likuma pārkāpums – aizliegta vienošanās – iepirkuma pretendentiem palīdz izvairīties no savstarpējas konkurences un tādējādi nepamatoti paaugstināt cenas, pazemināt piedāvājuma kvalitātes kritērijus vai samazināt iepirkuma rīkotāja izvēli, vienojoties par dalību konkursā. Tādējādi, saskaroties ar šādu pārkāpumu, Jums kā pircējam var nākties maksāt augstāku cenu par sliktāku preci vai pakalpojumu.

Saskaroties ar vadlīnijās minētajām pazīmēm, kas var norādīt uz iepirkuma pretendentu veiktiem likuma pārkāpumiem, lūdzam nekavējoties ziņot Konkurences padomei – iestādes speciālisti atbildēs uz neskaidriem jautājumiem un konsultēs par tālāko rīcību.

 

Konkurences padome izstrādājusi apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu publiskajos iepirkumos paraugus.