• Biežāk uzdoto jautājumu sadaļa tiek atjaunota

Jautājumi un atbildes par Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmu

  • Kur vērsties, lai uzzinātu atbildi uz man interesējošo jautājumu par Publikāciju vadības sistēmu, iepirkumu paziņojumu un statistikas pārskatu aizpildīšanu?

- Informācija par to, kā Publikāciju vadības sistēmā pārvaldīt iestādes lietotājus, mainīt paroli, aktualizēt iestādes informāciju vai par citiem ar sistēmas darbību saistītiem jautājumiem, ir pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības” vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr. +371 22416641, sākotnēji nospiežot taustiņu 2 un otrajā solī – taustiņu 3.

- Informācija par to, kā aizpildīt publisko iepirkumu paziņojumus, ir pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības” vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālruni +371 22416641, sākotnēji nospiežot taustiņu 2 un otrajā solī – taustiņu 1.

- Informācija par to, kā aizpildīt statistikas pārskatus, ir pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr. +371 22416641, sākotnēji nospiežot taustiņu 2 un otrajā solī – taustiņu 2.

Lietotāju atbalsts tiek nodrošināts rakstveidā vai telefoniski Iepirkumu uzraudzības biroja darba laikā.


Ievietots: 06.10.2020

[1.10] Kā veidot Publikāciju vadības sistēmas paroli?

Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroles garums nav mazāks par deviņiem simboliem un satur vismaz vienu lielo latīņu alfabēta burtu (A-Z), mazo latīņu alfabēta burtu (a-z), ciparu (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) un speciālu simbolu (- = [ ] / \ ; ‘ ! , . < > : “ { } | ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ).

Katram lietotājam parole ir obligāti jāmaina ne vēlāk kā pēc 90 dienām, taču paroli aizliegts pašrocīgi mainīt biežāk nekā divas reizes 24 stundu laikā.

Lietotāja parole jāizvēlas tā, lai tā nesakristu ne ar vienu no piecām iepriekšējām sistēmas lietotāja parolēm.


[1.9] Kā mainīt iestādes Publikāciju vadības sistēmas administratoru?

Lai veiktu administratora maiņu:

Ja esat jau reģistrējušies Publikāciju vadības sistēmā (PVS), tad esat arī definējuši, kurš ir Jūsu iestādes PVS administrators. Šis administrators var veidot un dzēst lietotājus Jūsu iestādei. Taču, ja mainās šis administrators, tad rakstiet iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam ar lūgumu mainīt esošo Jūsu iestādes PVS administratoru uz kādu citu, norādot pievienotajā sagatavē visu prasīto informāciju.

Aizpildītu sagatavi var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-adresi vai elektroniskā pasta adresi: pasts@iub.gov.lv


[1.8] Kā mainīt iestādes Publikāciju vadības sistēmas administratora elektroniskā pasta adresi?

Administrators var patstāvīgi nomainīt elektroniskā pasta adresi. Rīkojieties šādi:

Autentificējieties Publikāciju vadības sistēmā un ejiet uz sadaļu Administratora rīki -> Lietotāji -> Vārds Uzvārds (spiežam uz Labot) -> izlabojiet savu elektroniskā pasta adresi uz jauno un spiediet Saglabāt.

Nospiediet Iziet un atkārtoti autentificējieties sistēmā ar jauno elektroniskā pasta adresi, izmantojot esošo paroli.


[1.7] Kā atjaunot Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroli?

Lai atjaunotu paroli, lūdzu, izmantojiet paroles atjaunošanas funkciju, kas pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Autorizēties”.

Jaunā parole tiks nosūtīta uz lietotāja profilā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Lūdzu, pārbaudiet arī sava elektroniskā pasta SPAM/mēstuļu mapi, jo nereti elektroniskā pasta serveris šos ziņojumus uzskata par mēstulēm.


[1.6] Kā bloķēt iestādi Publikāciju vadības sistēmā, ja tā ir likvidēta, reorganizēta vai neatbilst pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja definīcijai?

Ja minētā iestāde(-s) ir likvidēta, reorganizēta vai neatbilst pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja definīcijai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai nepiemēro Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, tad lūdzam nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iestādes bloķēšanu Publikāciju vadības sistēmā. Iesnieguma sagatave pieejama zemāk.

Aizpildītu sagatavi var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-adresi vai elektroniskā pasta adresi: pasts@iub.gov.lv


[1.5] Kā rīkoties, ja mainīta iestādes adrese?

Lai veiktu iestādes adreses maiņu:

  • veiciet izmaiņas e-veidlapu vides pasūtītāja profilā (veic iestādes PVS administrators) un korekti aizpildiet iesnieguma sagatavē prasīto informāciju.

Aizpildītu sagatavi var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-adresi vai elektroniskā pasta adresi: pasts@iub.gov.lv


[1.4] Kā rīkoties, ja mainījies iestādes nosaukums?

Lai veiktu iestādes nosaukuma maiņu:

  • Korekti aizpildiet iesnieguma sagatavē prasīto informāciju.

Aizpildītu sagatavi var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-adresi vai elektroniskā pasta adresi: pasts@iub.gov.lv


[1.3] Kas var veikt iestādes aktualizēšanu Publikāciju vadības sistēmā?

Iestādes aktualizāciju var veikt Jūsu iestādes administrators. Pēc iestādes datu aktualizēšanas varēsiet lietot sistēmu, kā ierasts.

Administratora pamācību iestādes aktualizēšanai varat skatīt šeit vai Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības”.


[1.2] Kā iztīrīt pārlūka kešatmiņu?

Kā iztīrīt pārlūka kešatmiņu:

  1. Mozilla Firefox (Ctrl + F5),
  2. Internet Explorer (Ctrl + F5),
  3. Chrome ( Ctrl+Shift+Delete -> Clear browsing data)

[1.1] Kā rīkoties, ja pasūtītājs vēlas publicēt paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104?

Ja pasūtītājs vēlas uzsākt iepirkuma procedūru saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (piemēram, piemērojot PIL 5. panta 19. punktu), jāsūta iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojam, lai saņemtu finansējuma saņēmāja lietotāja tiesības Publikāciju vadības sistēmā. Iesnieguma sagatave pieejama zemāk.

Aizpildītu sagatavi var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un sūtīt uz e-adresi vai elektroniskā pasta adresi: pasts@iub.gov.lv

Ievietots: 06.10.2020

[2.14] Vai pasūtītājiem ir jānodrošina elektronisko rēķinu pieņemšanu?

Jā, visiem pasūtītājiem no 2020. gada 18. aprīļa jānodrošina e-rēķinu pieņemšana, līdz ar to paziņojumā par līgumu ir jābūt atzīmei attiecībā uz elektronisko darbplūsmu par to, ka pasūtītājs pieņems elektroniskos rēķinus.

Publicēts 20.11.2020.; TOP telefonkonsultāciju jautājumi oktobrī 


[2.13] Vai iepirkums pārtraucams, ja iepirkums nav publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā vienā dienā ar publicēšanu IUB tīmekļvietnē?

Nē, nav pārtraucams, bet jāizvērtē, vai iepirkumu ir iespējams publicēt Elektronisko iepirkumu sistēmā un vai papildus nebūtu publicējams paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, pagarinot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Publicēts 20.11.2020.; TOP telefonkonsultāciju jautājumi oktobrī 


[2.12] Kā aizpildīt rezultātu paziņojumā informāciju, ja pretendents izslēgts, bet izslēgšanas iemesls neatbilst tiem likuma pantiem, ko var atzīmēt veidlapā?

Tādā gadījumā paziņojumā attiecīgajā laukā netiek norādīts, ka pretendents ir izslēgts, bet, ja pasūtītājs vēlas, šādu informāciju var minēt pie citas papildu informācijas.

Publicēts 20.11.2020.; TOP telefonkonsultāciju jautājumi oktobrī 


[2.11] Kas jānorāda paziņojumā, ja piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām?

Paziņojumā par līgumu, paziņojumā par plānoto līgumu pie dalījuma daļās jāizvēlas „Maksimālais daļu skaits” un jānorāda precīzs daļu skaits, par cik daļām ir atļauts iesniegt piedāvājumu.


[2.10] Kā paziņojumā par līgumu norādīt, ka „Cena” ir vienīgais izvēles kritērijs?

Paziņojumā par līgumu kā piedāvājumu izvēles kritēriju norāda „Zemāk minētie kritēriji” un atzīmē „Cena”, nenorādot svērumu.


[2.9] Ko darīt, ja, izsludinot iepirkumu, paziņojumā par līgumu norādīts, ka „Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos”, bet dokumentos noteikts, ka „Cena” ir vienīgais vērtēšanas kritērijs?

Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kā piedāvājumu izvēles kritērijs jāatzīmē „Cena”, un laukā „Cita papildu informācija” jānorāda, ka izsludinātajā paziņojumā par līgumu ir ieviesusies kļūda un ka dokumentos vienīgais izvēles kritērijs ir „Cena”.


[2.8] Kāpēc paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nevar norādīt, ka „Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos”?

Paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saturu nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 103 „Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”, kas atbilst Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša paziņojumu publicēšanas tehniskajām prasībām. Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kritēriji ir jānorāda saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un pie katra kritērija (izņemot gadījumus, ja kritērijs ir tikai „Cena”) jānorāda attiecīgais svērums (punktu, procentu īpatsvars).


[2.7] Ja PIL 9. panta kārtībā veiktā iepirkumā viena no iepirkuma daļām ir pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, kā to atspoguļot informatīvā paziņojumā par noslēgto līgumu?

Publicējot informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu, laukā „Cita papildu informācija” norādiet informāciju par attiecīgajām daļām, kuras tiek pārtrauktas vai izbeigtas bez rezultāta.


[2.6] Kas ir pircēja profila adrese?

Pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (skatīt arī skaidrojumu par pircēja profilu un EIS pamācību Tīmekļa saite uz visiem pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā).


[2.5] Kā izveidot saistīto paziņojumu?

Publikāciju vadības sistēmā atrod sākotnēji publicēto paziņojumu, kuram labajā pusē jānoklikšķina uz iespējas izveidot saistīto rezultātu paziņojumu. Izveidojot sasaisti starp paziņojumiem, daļa informācijas tiek automātiski iekopēta saistītajā paziņojumā.


[2.4] Kas jāņem vērā, aizpildot paziņojuma lauku "Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi"? Kuri fondi ietilpst Eiropas Savienības fondos?

Eiropas Savienības fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Līdz ar to jāņem vērā, ka tikai gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek finansēts no kāda no minētajiem Eiropas Savienības fondiem, paziņojumā nepieciešams aizpildīt lauku "Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi", norādot attiecīgā fonda saīsināto apzīmējumu un precīzu projekta/programmas numuru. Lūgums nenorādīt projekta/programmas nosaukumu, jo konkrētais paziņojuma lauks satur 200 simbolu skaita ierobežojumu.

Ievietots: 24.04.2018


[2.3] Kādi ir publisko iepirkumu paziņojumu lauku ierobežojumi?

Publisko iepirkumu paziņojumu (atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam un Publiskās un privātās partnerības likumam) laukos ir šādi simbolu skaita ierobežojumi:

- 200 simboli laukos, kuros ievadāms iepirkuma līguma nosaukums; iepirkuma daļu nosaukumi; ar uzvarētājiem noslēgto līgumu nosaukumi; ar piegādātājiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamo līgumu nosaukumi; metu konkursa nosaukums; kvalifikācijas sistēmas nosaukums; atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām), ko finansē Eiropas Savienības fondi, kā arī būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta;

- 1000 simboli laukā, kurā ievadāms īss līguma vai iepirkuma apraksts;

- 2500 simboli laukā, kurā ievadāms D pielikuma pamatojuma vispārējais apraksts;

- 4000 simboli laukā, kurā ievadāma cita papildu informācija, ja tāda nepieciešama.


[2.2] Cik ilgi IUB tīmekļvietnē ir pieejami publisko iepirkumu paziņojumi?

Lai aizsargātu IUB tīmekļvietnē publicētos personu datus – dati nav publiski pieejami ilgāk, nekā tas ir nepieciešams – publisko iepirkumu paziņojumi IUB tīmekļvietnē ir brīvi pieejami 5 gadus (kārtējais gads + 5 iepriekšējie gadi). Lai saņemtu konkrētu paziņojumu, jāsūta pieprasījums uz e-adresi vai e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv, norādot paziņojumu identificējošu informāciju (piem., publicēšanas datumu, iepirkuma identifikācijas numuru, iepirkuma, pasūtītāja nosaukumu u.c.). IUB paziņojumu nosūtīs uz pieprasītāja e-pasta adresi PDF datnes formātā. Iestāžu un finansējuma saņēmēju lietotāji, kā līdz šim, varēs brīvi piekļūt saviem publicētajiem paziņojumiem gan IUB tīmekļvietnē, gan PVS.


[2.1] Vai IUB izsniedz informāciju par meklētajām personām Publikāciju vadības sistēmā un kā šāda informācija ir pieprasāma?

Publikāciju vadības sistēma, kurā tiek veikta sodīto personu meklēšana, nenodrošina informācijas izsniegšanu par sistēmas lietotāja veikto sodīto personu meklēšanas procesu un tā rezultātiem. Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmā daļa uzliek pienākumu pasūtītājam pārliecināties, vai personām, kuras tiek iekļautas iepirkuma komisijā, nav piemērots administratīvais sods – aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies. Tāpat minētā norma paredz, ka, lai pārliecinātos par iepriekš minēto, pasūtītājs iegūst informāciju Publikāciju vadības sistēmā. Pasūtītājam ir jāiegūst un attiecīgi jāsaglabā pierādījumi par sava Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktā pienākuma izpildi. Vienlaikus IUB informē, ka, izņēmuma gadījumos, ir iespēja vērsties IUB Administratīvo sodu departamentā ar lūgumu sniegt informāciju, vai personai ir vai nav bijis noteiktajā laikā piemērots minētais papildsods, norādot objektīvu pamatojumu informācijas izsniegšanai.

[3.9] Vai man jāiesniedz statistikas pārskats?

Lai noskaidrotu, vai Jūsu iestādei ir jāsniedz statistikas pārskats, lūdzam apskatīt šajā saitē pieejamo blokshēmu. Neskaidrību gadījumā aicinām iepazīties ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 102 „Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību” (https://likumi.lv/ta/id/289076).


[3.8] Kā var uzzināt, vai statistikas pārskats ir iesniegts?

Lai pārliecinātos par statistikas pārskata iesniegšanu, Publikāciju vadības sistēmā attiecīgā pārskata statusam kolonnā „Statuss” ir jābūt „Iesniegts”. Ja statuss ir „Sagatave”, pārskats ir sagatavots, bet vēl nav iesniegts (noklikšķiniet uz „Rediģēt”, pārskata apakšā noklikšķiniet uz „Pabeigt iesniegšanu”, nākamajā logā pārliecinieties par to, vai pārskats ir pareizs, un noklikšķiniet uz „Iesniegt”).


[3.7] Ja iestāde ir likvidēta vai reorganizēta, vai ir jāiesniedz statistikas pārskats?

Ja ir zināms, ka, likvidējot vai reorganizējot iestādi, nebūs juridisko saistību pārņēmēja, kurš varētu apkopot likvidējamo vai reorganizēto iestāžu datus, pārskats ir jāiesniedz pirms iestādes likvidācijas vai reorganizācijas (pirms likumā noteiktā termiņa), rakstot Iepirkumu uzraudzības birojam vēstuli ar lūgumu nodrošināt iespēju iesniegt statistikas pārskatu par pašreizējo gadu. Ja pēc iestādes likvidācijas vai reorganizācijas tai ir juridisko saistību pārņēmējs, tas iesniedz pārskatu likumā noteiktajā termiņā.


[3.6] Līdz kuram datumam var labot iepriekšējā gada pārskata kļūdas?

Iepriekšējā gada pārskata kļūdas labojamas līdz nākamā gada 1. maijam. Pēc tam labojumi vairs netiek pieņemti, jo Iepirkumu uzraudzības birojs veido datu kopsavilkumus.


[3.5] Kādi iepirkumi jānorāda 1-PIL pārskatā?

Publisko iepirkumu likuma 3., 4. un 5. panta izņēmumi, kuriem līgumi slēgti pārskata gadā. Sīkāka informācija par pārskata aizpildīšanu pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana”.


[3.4] Vai statistikas pārskatu 1-PIL var iesniegt par vairākiem pasūtītājiem, jo ir vienota grāmatvedība un iepirkumi tiek veikti centralizēti?

Jā, pārskatu var iesniegt pasūtītājs, kura pārraudzībā ir grāmatvedības dati un kurš vienlaikus veicis iepirkumus centralizācijas kārtībā. Pārskata sagatavotājam jāveic atzīme pārskatā, norādot, ka pārskats iesniegts par vairākiem pasūtītājiem un laukā „Pasūtītājs, par kuru aizpildīts pārskats” pievieno pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.


[3.3] Vai „Faktiski izlietotajos naudas līdzekļos (ar PVN)” ietver arī maksājumus, kuriem nav pievienotās vērtības nodokļa?

Sadaļā „Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (ar PVN)” norāda arī tos maksājumus par iepirkumiem, kuri atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa, piem., izglītība, veselības aprūpe un finanšu pakalpojumi.


[3.2] Vai KASKO un OCTA ir iepirkums, un jānorāda statistikas pārskatā pie faktiski izlietotajiem naudas līdzekļiem?

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) ir iepirkums, un statistikas pārskatā norādāma kopējā faktiski izlietoto naudas līdzekļu summā. Šīm atlīdzībām nav pievienotās vērtības nodokļa.


[3.1] Vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pārskatā 2-SPSIL jānorāda maksājumi par iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteikumos noteiktajām līgumcenu robežvērtībām?

Jā, maksājumi (skaits un summa) par iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteikumos noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, ir jānorāda veidlapas 2-SPSIL 1. sadaļā (attiecīgajā iepirkumu veidā – būvdarbi, piegāde vai pakalpojumi) tad, ja par šo iepirkumu nav slēgts līgums. Ja par iepirkumu, nepiemērojot procedūru, slēgts līgums, tad 1. sadaļā norāda līguma skaitu un summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja līgumā nav norādīta līguma summa, tad 1. sadaļā tiek norādīta plānotā summa. Sīkāka informācija par pārskata aizpildīšanu pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana”.

Aktualizēts 02.02.2024.