Sadaļā „Sūdzību dati” ir pieejama ceturkšņu un gada statistika par Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanai pieņemtajiem iesniegumiem par iepirkuma procedūras pārkāpumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu. Datos ir redzams iesniegumu skaits kopā, dalījums pa nozarēm, iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdēs pieņemto lēmumu veidi un tas, vai iesniegums ir par nolikumu vai vērtēšanu, kā arī atsauktie iesniegumi un iesniegumi, kuros izbeigta lietvedība.

Pieejama arī statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par sūdzību iesniegumu izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības. Informācija, kādā gadījumā iesnieguma iesniedzējam nepieciešams maksāt depozītu, pieejama sadaļā Depozīta maksājums".

2023. gads

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2023. gada 3. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2023. gada 2. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2023. gada 1. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

2022. gads

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2022.gadu Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 4. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 3. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 2. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2022. gada 1.ceturksni Lejupielādēt: Metadati

2021. gads

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gadu Lejupielādēt: Metadati

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2021.gadu Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 4.ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 3.ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 2.ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2021.gada 1.ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

2020. gads

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020.gadu Lejupielādēt: Metadati

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2020.gadu Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 4. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 3. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 2. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2020. gada 1. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

2019. gads

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gadu Lejupielādēt: Metadati

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2019. gadu Lejupielādēt: Metadati 

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gada 4. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gada 3. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gada 2. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2019. gada 1. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

2018. gads

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2018. gada 4. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2018. gada 3. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2018. gada 2. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2018. gada 1. ceturksni. Lejupielādēt: Metadati

Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem par 2018. gadu. Lejupielādēt: Metadati

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2018. gadu. Lejupielādēt: Metadati

2017. gads

Izpildīto depozīta maksājumu statistika par 2017. gadu. Lejupielādēt: Metadati