Iepirkumu uzraudzības birojs ir sācis sadarbību ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir automašīnu piegāde, kā arī ilgtermiņa noma.

Auto Asociācija sadarbībā izstrādājusi vadlīnijas automašīnu piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas publisko iepirkumu veikšanai.

Vadlīnijas kā informatīvs materiāls ir paredzētas publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē automašīnu piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Auto Asociāciju un Latvijas autonomu asociāciju 2015.gada 24.septembrī rīkoja semināru par aktualitātēm auto jomas iepirkumos.

PREZENTĀCIJAS