Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Vadlīniju mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumiem. Sadaļa „Vispārīgi noteikumi atlases prasībām” ir attiecināma uz jebkuru iepirkumu, tālākajās sadaļās raksturotas atlases prasības specifiskiem iepirkumiem.

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, kuri organizē IKT iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.