Seminārs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, pieaicinot speciālistus no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA), organizēja videosemināru, kurā speciālisti dalījās ar praktisku pieredzi un ieteikumiem veiksmīgu iepirkumu un līdz ar to arī projektu īstenošanā IKT jomā.

Videoseminārā apskatītās tēmas:  

  • Veiksmīgs iepirkums – kritērijs projekta sekmīgai īstenošanai (VARAM)
    • VARAM pārstāvji aktualizē tēmu par projektu ietvaros pieļautajām kļūdām un atgādina par riskiem, kas jāņem vērā veiksmīga projekta realizēšanā. Viena no veiksmes atslēgām ir laicīga plānošana, tai skaitā iepirkumu plāna izstrāde un tā ievērošana. 
  •  EIS – Kā iepirkties gudri?
    • VRAA pārstāvis informē par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) iepirkumos biežāk pieļautajām kļūdām kataloga iepirkumiem un Dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS). 
  •  LIKTA rekomendācijas IKT iepirkumu veicējiem (LIKTA)
    • LIKTA pārstāvis informē par kopā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām IKT jomā. Prezentācijā izceltas nozīmīgākās problēmas attiecībā uz prasību noteikšanu publiskajos iepirkumos, kas var ietekmēt gan noslēgtā līguma, gan projekta veiksmīgu izpildi. Skaidrotas arī citas būtiskas specifiskas prasības un piemēri, lai plašāk izskaidrotu vadlīniju būtību.