Lai pilnveidotu kvalitāti iepirkumos elektromateriālu (LED apgaismojuma) jomā, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un veicinātu iepirkumu rīkotāju un pretendentu sadarbību, Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācija (turpmāk – LEMTA) ir apkopojusi aktuālākos problēmjautājumus, ar kuriem piegādātājiem nākas saskarties publisko iepirkumu konkursos, un sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādājusi ieteikumus minēto problēmu novēršanai.

LED apgaismojums izceļas ar augstu lietderības koeficientu jeb energoefektivitāti: 80-95% no pievadītās elektroenerģijas transformējas gaismas starojuma enerģijā (kvēlspuldzēm tikai 5-8 %) rezultātā patērējot par 50 - 70% mazāk elektroenerģijas salīdzinoši ar citiem gaismas avotiem un ietaupot ievērojamus finanšu līdzekļus. LED apgaismojumā ieguldītās investīcijas atmaksājas 1-4 gadu laikā.

Precīza tehniskā specifikācija atvieglo piedāvājumu sagatavošanu un novērš savstarpēji nesalīdzināmu piedāvājumu risku. Tā palielina arī piegādātāja atbildību par preces kvalitāti un atvieglo vērtēšanas objektivitāti. Rezultātā pasūtītājs/patērētājs saņem tieši to, ko ir vēlējies, un atbilstošā kvalitātē.