Skaidrojums
spuldzes

Pārskatā aplūkoti iesniegumu izskatīšanas komisijas secinājumi attiecībā uz biežāk/ atkārtoti apstrīdētajām prasībām LED gaismekļu iepirkumu dokumentācijā, kuras savos lēmumos ir izvērtējusi iesniegumu izskatīšanas komisija, laika posmā no 2020. gada līdz 2024. gada aprīlim.